1994

Privacybeleid

2021

Dit privacybeleid regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door HEDGREN CREATIONS NV, Grote Steenweg 50, 2550 Kontich - België wanneer u de HEDGREN E-Store bezoekt.

HEDGREN respecteert uw privacy en streeft ernaar om te voldoen aan de regels en regels onder de toepasselijke EU-verordening.

Opmerking: als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken door middel van cookies, raadpleeg dan onze Cookie beleid.

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?
Wanneer u de HEDGREN Website en E-Store bezoekt, is HEDGREN CREATIONS NV, Grote Steenweg 50, 2550 Kontich verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt op elk moment contact met ons opnemen via: E-store@hedgren.com met eventuele privacyvragen of zorgen die u heeft (zie ook punt 8 hierna “Welke rechten heeft u?”)

HEDGREN behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen of aan te passen, of de toegang tot de E-Store-website op elk moment en/of zonder kennisgeving te wijzigen, aan te passen of in te trekken. HEDGREN zal u op de hoogte stellen van een dergelijke wijziging of wijziging door een bijgewerkte versie van dit privacybeleid op de E-store-website te plaatsen.

 

2. WELKE SOORTEN PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
De persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, omvatten in het algemeen uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en betaalkaartgegevens.
HEDGREN zal in geen geval uw persoonsgegevens verkopen.

 

3. HOE VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
HEDGREN gebruikt uw persoonsgegevens onder meer om een aantal redenen:
-voor de registratie bij HEDGREN
-voor het bezoeken en gebruiken van de E-Store-site om uw browse-ervaring te verbeteren
-voor het abonneren op E-store-diensten, e-mailmeldingen en/of nieuwsbrieven
- met betrekking tot alle transacties die tussen u en HEDGREN op de E-Store-site zijn uitgevoerd, inclusief informatie met betrekking tot aankopen die u doet

Wij gebruiken namelijk uw persoonsgegevens:
-om u service en ondersteuning te bieden
-om te communiceren met jou
-om u mededelingen te sturen waar u uitdrukkelijk om heeft verzocht
-om u informatie over uw aankoop te sturen en uw aankoop te verwerken
-om uw klantervaring te personaliseren en te verbeteren
-om vragen en klachten van of over u met betrekking tot de Website af te handelen
-om u te informeren over ons nieuws en aanbiedingen waarvan wij denken dat u hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn
-om ons bedrijf op een efficiënte en correcte manier te runnen en ons merk, onze producten en diensten te ontwikkelen
-om onze administratieve doeleinden te vervullen, inclusief boekhoudkundige facturering en audit
-om onze zakelijke belangen te beschermen
-statistieken verzamelen op anonieme basis
-…

 

4. WAT MAAKT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS RECHTMATIG?
Volgens de wet mogen wij uw gegevens alleen gebruiken om een of meer van de volgende redenen:
° de nakoming van het contract dat we met u hebben
° de naleving van een wettelijke plicht
° uw toestemming
° onze gerechtvaardigde belangen

Wij respecteren de rechtsgronden wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken in de bovengenoemde situaties.
Onze legitieme belangen zijn onze zakelijke of commerciële redenen om uw gegevens te gebruiken, door:
- efficiënt zijn over hoe we onze contracten nakomen, onze diensten verlenen en onze wettelijke plichten vervullen
-methoden identificeren om de manier waarop we producten en diensten aan onze klanten leveren te verbeteren
- onze administratie up-to-date houden, uitzoeken welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en ons bedrijf verbeteren en uitbreiden
-zorgen voor onze veiligheid en veiligheidsbelangen
-inzicht krijgen in hoe de Website wordt gebruikt

We zullen er altijd naar streven om onze legitieme belangen op een loyale manier te gebruiken die u niet kan benadelen.

Naast de openbaarmakingen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de doeleinden die elders in dit privacybeleid worden vermeld, kunnen we informatie over u vrijgeven voor zover HEDGREN hiertoe wettelijk verplicht is/of in verband met juridische procedures of mogelijke juridische procedures.

HEDGREN kan zijn productnieuws en aanbiedingen via e-mail met u delen. In dergelijke gevallen en bij alle direct marketingactiviteiten, zorgt HEDGREN ervoor dat u uw voorafgaande toestemming bekomt, zoals vereist door de wet. U kunt ervoor kiezen om e-mails van ons te ontvangen of u kunt zich afmelden door op de afmeldlink te klikken die we in al onze marketing-e-mails opnemen. U kunt uw voorkeuren op elk moment bijwerken.

 

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?
We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de onder punt 3 genoemde doeleinden te bereiken.
Hoe lang we uw gegevens nodig hebben, hangt af van waar we ze voor gebruiken, of dat nu is om u diensten te verlenen, voor onze eigen legitieme belangen of om te voldoen aan de wet.
Wanneer er niet langer een klant, juridische of zakelijke noodzaak voor ons is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, zullen we ze ofwel veilig verwijderen of ze anonimiseren.
Als u ons vraagt te stoppen met het verzenden van marketing-e-mails, zullen we uw persoonlijke gegevens en uw verzoek noteren, zodat we ervoor kunnen zorgen dat u wordt uitgesloten van de e-mails die we naar onze klanten sturen voor marketingdoeleinden.

 

6. HOE BESCHERMEN WIJ UW GEGEVENS?
Hoewel er altijd risico's zijn verbonden aan het verstrekken van persoonlijke informatie, of dit nu telefonisch, persoonlijk of via internet is, en geen enkel technologisch systeem volledig hackerbestendig is, heeft HEDGREN ernaar gestreefd om passende industriestandaardmaatregelen te nemen om de risico's van ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te voorkomen en te minimaliseren. persoonlijke informatie.

 

7. UW GEGEVENS DELEN EN OVERDRAGEN
Uw persoonsgegevens worden gedeeld met een beperkt aantal partijen zoals uzelf en onze eigen dienstverleners.
Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen en op te sporen, verwerken we betaalkaartgegevens via onze dienstverlener voor betaalkaarten en fraudebeheer.
Wat onze verschillende dienstverleners betreft, zullen we ervoor zorgen dat onze leveranciers uw persoonlijke gegevens respecteren en de voorschriften inzake gegevensbescherming naleven.
Op verzoek delen wij uw persoonsgegevens met overheid en/of justitiële autoriteiten.
We kunnen ook een beperkte en gepseudonimiseerde of gedeeltelijk geanonimiseerde versie van uw gegevens delen met gegevensanalysebedrijven en adverteerders. Voor meer informatie over dit proces, zie onze Cookie beleid.
Als we gegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen we ervoor zorgen dat deze op dezelfde manier worden beschermd alsof ze in de EER zouden worden gebruikt, door:
-doorgifte van de gegevens naar een niet-EER-land dat privacywetten heeft die minstens even beschermend zijn als die binnen de EER
- het sluiten van een contract met de ontvanger waarin wordt bepaald dat de ontvanger de gegevens zal beschermen volgens dezelfde normen als vereist binnen de EER of
-door te geven aan organisaties die deel uitmaken van het privacyschild, waarin de standaardgegevens zijn vastgelegd die tussen de VS en de Europese landen moeten worden verzonden.

 

8. WELKE RECHTEN HEBT U?
U heeft het recht om inzage te vragen in alle door ons verwerkte persoonsgegevens voor zover deze op u betrekking hebben. We behouden ons het recht voor om meerdere verzoeken om toegang die duidelijk zijn ingediend voor het veroorzaken van overlast of schade aan ons of anderen te weigeren.
U hebt het recht om te vragen dat alle persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die onjuist zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een verzoek tot correctie wordt ingediend, dient dit verzoek vergezeld te gaan van een bewijs van de gebrekkigheid van de gegevens waarvoor correctie wordt gevraagd.
U hebt het recht om te verzoeken dat persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn in het licht van de hierboven beschreven doeleinden.
Houd er echter rekening mee dat een verzoek tot verwijdering door ons wordt beoordeeld op:
-ons eigen legitieme belang
-wettelijke of regelgevende verplichtingen, administratieve of gerechtelijke bevelen die in strijd kunnen zijn met een dergelijke verwijdering

Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens te gebruiken, zodat we je marketing-e-mails kunnen sturen, kun je je toestemming intrekken. Om bezwaar te maken of om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar: E-Store@hedgren.com.
Wanneer je contact met ons opneemt, komen we zo snel mogelijk binnen een maand bij je terug. Als uw verzoek ingewikkelder is, kan het iets langer duren voordat u een reactie krijgt, maar we komen binnen twee maanden na uw verzoek bij u terug.