Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement van “Hedgren BUY A BAG & WIN A BIKE”

ARTIKEL 1

Het bedrijf HEDGREN CREATIONS NV, met zetel in Ankerrui 2, 2000 Antwerpen, BTW BE0880202348 organiseert een wedstrijd 3 t.e.m. 31 oktober 2022.

Deze wedstrijd is onderworpen aan een aankoopverplichting.

Elke deelnemer stemt ermee in door deel te nemen aan deze wedstrijd, de informatie die nodig is voor zijn deelname aan HEDGREN CREATIONS NV te verstrekken.

ARTIKEL 2

De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen die op Europees grondgebied wonen, met uitzondering van de medewerkers van HEDGREN CREATIONS NV, het demopersoneel, de morele en fysieke personen die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (echtgenoot, echtgenote en kinderen) van deze uitgesloten categorieën.

Deelname aan de wedstrijd impliceert een loyale houding en volledige aanvaarding van dit reglement en eventuele wijzigingen.

Elke deelname die niet voldoet aan de kenmerken uiteengezet in deze wedstrijdregels, wordt niet in aanmerking genomen.

ARTIKEL 3

Om deel te nemen aan de wedstrijd "BUY A BAG WIN A BIKE” moeten deelnemers tussen 3 en 31 oktober 2022 een aankoop doen van een tas uit de Commute collectie.

Deelnemers zullen bij ontvangst van hun aankoopbewijs van een tas uit de Commute collectie, een unieke code ontvangen van het personeel van de betreffende winkel of via hun online bestelling. Deze bevat een QR-code dat hen naar de landingspagina van Hedgren stuurt waar ze hun unieke code kunnen invullen.

ARTIKEL 4

Tijdens de wedstrijdperiode zijn de volgende prijzen te winnen:

Uit alle deelnemers dat een tas uit de Commute collectie hebben gekocht, wordt er anoniem een winnaar uitgekozen. Deze persoon wint een gepersonaliseerde Coco-Mat bike.

De prijzen die aan de winnaars worden aangeboden kunnen niet worden ingewisseld voor andere producten of hun contante waarden.

ARTIKEL 5

Tijdens deze wedstrijd worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of bewaard. De contactgegevens van de deelnemers worden enkel gebruikt om een winnaar te selecteren.

De identiteit van de deelnemer wordt bepaald op basis van de door de deelnemer meegedeelde gegevens. De organisatoren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor een foutieve of onvolledige identificatie van de gegevens die zijn meegedeeld door de deelnemer.

ARTIKEL 6

De deelnemers aanvaarden dat hun gegevens (naam, voornaam, emailadres) elektronisch worden opgeslagen enkel voor de wedstrijd.

De verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden door andere partijen dan HEDGREN CREATIONS NV.

ARTIKEL 7

De organisatoren wijzen alle verantwoordelijkheid af bij wijziging of annulering en behouden zich het recht voor de actie of zijn verloop te wijzigen. Ze kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden indien, om redenen buiten hun wil om, de wedstrijd zou onderbroken worden, uitgesteld of geannuleerd. De organisatoren van de wedstrijd behouden zich het recht voor prijzen van eenzelfde waarde te voorzien indien, om uitzonderlijke reden, de aangekondigde prijzen niet meer voorhanden zouden zijn.

ARTIKEL 8

Deelname aan de wedstrijd houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in. Er zal geen rekening gehouden worden met contestaties van dit reglement.

ARTIKEL 9

Met uitzondering van dit reglement zal geen enkele informatie uitgewisseld worden betreffende deze wedstrijd, noch geschreven noch telefonisch.

ARTIKEL 10

HEDGREN CREATIONS NV behoudt zich het recht voor alle klachten betreffende deze wedstrijd te onderzoeken. De beslissingen die ze hieromtrent neemt zijn onherroepbaar en zonder beroep.

ARTIKEL 11

De klachten relatief aan de huidige wedstrijd moeten per brief verzonden worden binnen de 15 werkdagen na het einde van de wedstrijd, op het hoofdkantoor van HEDGREN CREATIONS NV naar het volgende adres: Ankerrui 2, 2000 Antwerpen. In geen enkel geval kunnen klachten mondeling of per telefoon of per e-mail overgemaakt worden. De klachten die niet in geschreven vorm of die na de hierboven vermelde periode worden uitgesproken, zullen niet behandeld worden.

ARTICLE 12

 

De gegevens van persoonlijke aard die deelnemers tijdens hun deelname aan deze wedstrijd meedelen (als naam en voornaam), zullen opgeslagen worden in het bestand van HEDGREN CREATIONS NV. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden in het kader van de wedstrijd, zullen niet verspreid worden naar derden en zullen uitsluitend gebruikt worden om deelnemers zo doeltreffend mogelijk te beantwoorden in het kader van de huidige wedstrijd.

Overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG ("GDPR"), heeft elke deelnemer het recht op transparantie, het recht om geïnformeerd te worden, het recht op toegang tot zijn/haar gegevens, het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht op wijziging, het recht op rectificatie en het recht om zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen op eenvoudig verzoek aan de Data Protection Officer van HEDGREN CREATIONS NV. Ten slotte heeft elke deelnemer de mogelijkheid om zich uit te schrijven van de wedstrijd.

De GDPR vastgestelde definities zijn van toepassing op deze wedstrijdreglement.

ARTIKEL 13

Het huidige reglement wordt uitsluitend beheerd en geïnterpreteerd overeenkomstig de bepalingen van het Belgische recht. Elke betwisting betreffende de geldigheid, interpretatie of uitvoering van het reglement zal definitief worden beslecht door de Hoven en Rechtbanken van Brussel.